ภาษาอังกฤษ อ43101
Winning Winning
ทบทวน First condition (If clause แบบที่ 1) และ Real condition
ทบทวน First condition (If clause แบบที่ 1) และ Real condition
แบบฝึกหัด
การใช้ will และ won't พร้อมแบบฝึกหัด