ภาษาอังกฤษ อ43101
Don't look a gift horse Don't look a gift horse ตอนที่ 1
ตัวอย่างของสุภาษิตในภาษาอังกฤษ (Proverb)
ตัวอย่างของสุภาษิตในภาษาอังกฤษ (Proverb)
ฟังตัวอย่างสุภาษิตแล้วทำแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดการฟังพร้อมเฉลย