ภาษาอังกฤษ อ43101
Don't look a gift horse Don't look a gift horse ตอนที่ 2
ทบทวนเรื่องสุภาษิต
ทบทวนเรื่องสุภาษิต
การใช้ Verb + Object + to + infinitive และการใช้ Want แทน Would like
ทบทวนการใช้ Present และ Past tense พร้อมแบบฝึกหัด