ภาษาอังกฤษ อ43101
Health and accidents Health and accidents ตอนที่ 1
อ่านเรื่องเกี่ยวกับ สถิติการดื่ม
อ่านเรื่องเกี่ยวกับ สถิติการดื่ม
ฟังเทปเกึ่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุ แล้วทำแบบฝึกหัด
ฟังเทปแล้วเติมคำลงในช่องว่าง