ภาษาอังกฤษ อ43101
Health and accidents Health and accidents ตอนที่ 2
การใช้ Should และ ought to และ คำศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
การใช้ Should และ ought to และ คำศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
ทำแบบฝึกหัดจับคู่ให้ถูกต้อง
Giving Advice