ภาษาอังกฤษ อ43101
Health and accidents ตัวอย่างข้อสอบ Entrance
อ่านบทความเรื่อง Dosage
อ่านบทความเรื่อง Dosage
ตอบคำถามเรื่อง Dosage
อ่านเรื่องการไม่ชอบระบบการเรียนของ อเมริกัน แล้วตอบคำถาม