ภาษาอังกฤษ อ43101
Freedom Freedom ตอนที่ 2
แบบฝึกหัดคำตรงข้าม
แบบฝึกหัดคำตรงข้าม
Opposite Prefix (คำอุปสรรค) และตัวอย่าง
ตัวอย่าง Prefix Negative: un
ตัวอย่าง Prefix Negative: il, im, in, dis, ir และแบบฝึกหัด