ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต ปรากฎการณ์ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้า และอำนาจทางไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้า และอำนาจทางไฟฟ้า
ตัวนำและฉนวน / กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า / การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการขัดถู
การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการสัมผัส