ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า (Electric field) และสมการสนามไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า (Electric field) และสมการสนามไฟฟ้า
ทิศทางของสนามไฟฟ้า และความเข้มของสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งห่างประจุ Q เป็นระยะทาง r
ทิศทางของสนามไฟฟ้า จากจุดประจุ Q / เส้นสนามไฟฟ้า และทิศของสนามไฟฟ้า
สนามไฟฟ้าระหว่าง ตัวนำวงกลมซ้อนกัน / จุดสะเทิน / สนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม