วิทยาศาสตร์ ว32101
สารและการเปลี่ยนแปลง การเกิดปฏิกิริยาเคมี, ปฏิกิริยาเคมี, สมการ, การดุลสมการ
ปฏิกิริยาเคมีระหว่าง หินปูน กับ กรดไฮโดรคลอริก
ปฏิกิริยาเคมีระหว่าง หินปูน กับ กรดไฮโดรคลอริก
ปฏิกิริยาเคมีในธรรมชาติ (ฝน กับ ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จากรถยนต์ โรงงาน) กลายเป็นกรดธรรมชาติ
ปฏิกิริยาเคมีระหว่าง โลหะกับน้ำ เช่น โพแทสเซียมกับน้ำ โซเดียมกับน้ำ
ปฏิกิริยาเคมีระหว่าง โลหะกับน้ำ (ต่อ)