ภาษาไทย ท33101
สุภาษิตพระร่วง การท่องจำวรรคทองและการอ่านทำนองเสนาะ
การอ่านทำนองเสนาะและวรรคทอง พร้อมแบบฝึกหัด
การอ่านทำนองเสนาะและวรรคทอง พร้อมแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด และการอ่านโคลงสี่สุภาพ