ฟิสิกส์ ว40205
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แบบทดสอบ
-ไม่มีข้อมูล VDO-