ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอ็กซ์ ปรากฎการควอนตัม และ สมมติฐานของเดอบรอยด์
รังสีเอกซ์ : กำเนิดและสมบัติของรังสีเอกซ์ หลอดรังสีเอกซ์
รังสีเอกซ์ : กำเนิดและสมบัติของรังสีเอกซ์ หลอดรังสีเอกซ์
รังสีเอกซ์ :รังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภทคือ รังสีเอกซ์ต่อเนื่อง รังสีเอกซ์เฉพาะตัว
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-