ฟิสิกส์ ว40205
ฟิสิกส์อะตอม รังสีเอ็กซ์ ปรากฎการควอนตัม และ สมมติฐานของเดอบรอยด์
สมมติฐานของเดอบรอยล์ : อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้
สมมติฐานของเดอบรอยล์ : อนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได้
สมมติฐานของเดอบรอยล์ : โมเมนตัมของโฟตอน ความยาวคลื่นเดอบรอยล์
สมมติฐานของเดอบรอยล์ : เจ พี ทอมสัน ทดลองยิงอิเล็กตรอนผ่านโลหะบาง แล้วเกิดการเลี้ยวเบนผ่านผลึกโลหะ ไปแทรกสอดบนฟิล์ม