ภาษาไทย ท33101
โคลงนิราศประพาสธารทองแดง/ การแต่งกาพย์ยานี 11/ การวิจารณ์บทร้อยกรอง การพิจารณาภาษาวรรณคดี และแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี
ทบทวนบทเรียนอธิบาย และยกตัวอย่างเสียงชนิดต่างๆ
ทบทวนบทเรียนอธิบาย และยกตัวอย่างเสียงชนิดต่างๆ
ตัวอย่างกาพย์ยานี ปฏิบัติและเฉลยกิจกรรม