ชีววิทยา ว40245
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความน่าจะเป็นและกฏแห่งการแยก
ความน่าจะเป็น และกฏแห่งการแยก
ความน่าจะเป็น และกฏแห่งการแยก
กฎข้อที่ 1 กฏแห่งการแยกที่สามารถทำนาย ลักษณะของรุ่นลูกจากรุ่นพ่อแม่ได้
โจทย์ปัญหาเรื่อง ฟีโนไทป์