ชีววิทยา ว40245
วิวัฒนาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน
ปัจจัยที่ 3: การเลือกคู่ผสมพันธุ์ / ปัจจัยที่ 4: มิวเทชั่น / ปัจจัยที่ 5: การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ปัจจัยที่ 3: การเลือกคู่ผสมพันธุ์ / ปัจจัยที่ 4: มิวเทชั่น / ปัจจัยที่ 5: การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
กิจกรรมศึกษา การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
สรุปการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ความหมายของสปีชีส์ (1)