ชีววิทยา ว40245
ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวอย่าง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต / การใช้คำว่า Sub และ Super
ตัวอย่าง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต / การใช้คำว่า Sub และ Super
ชื่อของสิ่งมีชีวิต : ชื่อสามัญ และตัวอย่าง
ชื่อของสิ่งมีชีวิต : ชื่อวิทยาศาสตร์ และตัวอย่างการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
การกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ : ชื่อสัตว์ให้ตั้งตาม ICZN, ชื่อพืชให้ตั้งตาม ICBN
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-