ชีววิทยา ว40245
ความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของสิ่งมีชีวิต
สมมติฐานเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิต : หลุยส์ พาสเตอร์
สมมติฐานเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิต : หลุยส์ พาสเตอร์
สมมติฐานเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิต : เอ ไอ โอพาริน
สมมติฐานเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิต : สแตนเลย์ มิลเลอร์, ซิดนีย์ ฟอกซ์