ชีววิทยา ว40245
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต - อาณาจักรโพรทิสตา
โพรทิสต์ : กลุ่มดิโพลโมนาดิดา, กลุ่มยูกลีโนซัว
โพรทิสต์ : กลุ่มดิโพลโมนาดิดา, กลุ่มยูกลีโนซัว
โพรทิสต์ : กลุ่มแอลวีโอลาตา - กลุ่มที่มีเซลล์เดียวที่มีแคโรทีน และคลอโรฟิลล์
โพรทิสต์ : กลุ่มแอลวีโอลาตา - กลุ่มที่ดำรงชีวิตเป็นปรสิต
โพรทิสต์ : กลุ่มแอลวีโอลาตา - กลุ่มที่มีซิเลีย ใช้ในการเคลื่อนที่และพัดโบกอาหารเข้าเซลล์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-