ชีววิทยา ว40245
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต - อาณาจักรพืช
กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง ที่ไม่มีเมล็ด : ลักษณะทั่วไปของพืชกลุ่มนี้
กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง ที่ไม่มีเมล็ด : ลักษณะทั่วไปของพืชกลุ่มนี้
กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง ที่ไม่มีเมล็ด : ไฟลัมไลโคไฟตา ได้แก่ ไลโคโพเดียม ซีแลกจิเนลลา กระเทียมน้ำ
กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง ที่ไม่มีเมล็ด : ไฟลัมเทอโรไฟตา
กลุ่มพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง ที่ไม่มีเมล็ด : ไฟลัมเทอโรไฟตา (ต่อ) ได้แก่ เฟิน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-