ภาษาไทย ท33101
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า การวิเคราะห์สารจากการฟังและการดู
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียนและอธิบายสาระการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรม 2
อธิบายสาระการเรียนรู้เรื่อง เมื่อลมฝนผ่านมา