ภาษาไทย ท33101
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า การวิเคราะห์สารจากการฟังและการดู
ทบทวนบทเรียน และอธิบายเรื่องสั้น เมื่อลมฝนผ่านมา
ทบทวนบทเรียน และอธิบายเรื่องสั้น เมื่อลมฝนผ่านมา
อธิบายเรื่องสั้น เมื่อลมฝนผ่านมา (ต่อ)
อธิบายเรื่องสั้น เมื่อลมฝนผ่านมา (ต่อ) และบอกบทเรียนต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-