ภาษาไทย ท33101
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า การอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เรื่อง เมื่อลมฝนผ่านมา
ทบทวนบทเรียน และอธิบายเรื่องสั้น เมื่อลมฝนผ่านมา
ทบทวนบทเรียน และอธิบายเรื่องสั้น เมื่อลมฝนผ่านมา
เรื่องสั้น "เมื่อลมฝนผ่านมา"
กิจกรรมอ่านได้เร็วเข้าใจเรื่องราวและเฉลย