ภาษาไทย ท33101
เมื่อลมฝนผ่านมา/ บทรำพึงในป่าช้า การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียน และอธิบายสาระการเรียนรู้
อธิบายวิธีการแต่งกลอนดอกสร้อย และยกตัวอย่าง
อธิบายวิธีการแต่งกลอนดอกสร้อย และยกตัวอย่าง (ต่อ)
สำนวนไทย และบอกบทเรียนต่อไป