คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน (2)
ทบทวนค่ามาตรฐาน หา x เมื่อกำหนด z, เอ็กซ์บาร์, s
ทบทวนค่ามาตรฐาน หา x เมื่อกำหนด z, เอ็กซ์บาร์, s
หา x เมื่อทราบความแปรปรวนรวม, เอ็กซ์บาร์, z
หาเอ็กซ์บาร์ เมื่อกำหนด x, z, สัมประสิทธ์ของการแปรผัน
หา z เมื่อกำหนด x, z