คณิตศาสตร์เสริม ค43201
การแจกแจงปกติ การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ (1)
ความหมายลักษณะสมบัติของเส้นโค้งปกติ
ความหมายลักษณะสมบัติของเส้นโค้งปกติ
การอ่านค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ พร้อมยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง การหาพื้นที่ทางขวามือ
ตัวอย่าง การหาพื้นที่ระหว่าง z1, z2