สังคม ส43101
พระพุทธ พุทธประวัติ
พุทธประวัติ องค์ประกอบของศาสนา วีดีทัศน์พุทธประวัติ การบำเพ็ญทุกร กริยา และวิเคราะห์โดยพระมหา
พุทธประวัติ องค์ประกอบของศาสนา วีดีทัศน์พุทธประวัติ การบำเพ็ญทุกร กริยา และวิเคราะห์โดยพระมหา
วีดีทัศน์พุทธประวัติ การค้นพบสัจธรรม และวิเคราะห์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
แสดงปฐมเทมเทศนา แก่ปัญจวคีย์ทั้ง 5 แสดงปาฏิหารย์ แก่พระประยูรญาติ และวิเคราะห์
พบนางยโสธรา และวิเคราะห์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ครูสรุปพุททธประวัติ ทาง้สายกลาง สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ความอดทน