สังคม ส43101
พระพุทธ พุทธประวัติ
การธำรงพุทธศาสนา - บัญญัติพระวินัย
การธำรงพุทธศาสนา - บัญญัติพระวินัย
วีดีทัศน์พุทธประวัติ และวิเคราะห์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
การธำรงพุทธศาสนา - กำกนดหน้าที่ให้พุทธบริษัท และนำให้ทำสังคายนา