สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติ
บททบทวนเรื่องนิวเคลียร์ และคำถามก่อนเรียน
บททบทวนเรื่องนิวเคลียร์ และคำถามก่อนเรียน
การปฎิรูปประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์ จีน เติ้ง เสี่ยวผิ่ง
การปกิรูปที่ทันสมัย - ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การปกกันประเทศ และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผลกระทบของการปฏิรูปประเทศ