สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
สหภาพโซเวียต การปกครอง การเป็นอภิมหาอำนาจ สงครามเย็น
สาเหตุที่ทำให้สหภาพโซเวียน ล่มสลาย
ปัจจัยที่ทำให้สหภาพโซเวียต ล่มสลาย