สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง การวางตัวต่อเพศตรงข้ามและการเลือกคู่ครอง
สถานที่อาศัยกับการเกิดเพศสัมพันธ์ การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวต่างจังหวัด ความปลอดภัย
สถานที่อาศัยกับการเกิดเพศสัมพันธ์ การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวต่างจังหวัด ความปลอดภัย
การวางตัวต่อเพศตรงข้าม และการเลือกคู่ครอง
หลักการเลือกคู่ครอง