สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง การวางตัวต่อเพศตรงข้ามและการเลือกคู่ครอง
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการปฏิบัติตน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการปฏิบัติตน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ความเข้าใจและความอดทนในการควบคุมอารมณ์และระบบครอบครัว
การเตรียมความพร้อม ก่อนการสมรส