สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง โรคทางเพศสัมพันธ์
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ซิฟิลิส หนองใน เริม
กามโรคที่ต่อมและท่อน้ำเหลือง หนองในเทียม หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก เชื้อรา พยาธิ โลน กลาก
การป้องกันมิให้ติดโรค