สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง ค่านิยมที่ดี และเหมาะสมของพื่อนสนิท
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และอธิบาย เรื่อง การเลือกคบเพื่อน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และอธิบาย เรื่อง การเลือกคบเพื่อน
การคบเพื่อนต่างเพศ มิตรแท้ และมิตรเทียม
การคบเพื่อนในกลุ่มชอบเที่ยว กลุ่มติดยา และการกำหนดเป้าหมายของชีวิต