วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อน และการหักเหของแสง
ทบทวนเรื่อง แหล่งกำเนิดแสง การสะท้อนแสง
ทบทวนเรื่อง แหล่งกำเนิดแสง การสะท้อนแสง
การทดลองเรื่อง ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ
ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ
สรุปผลการทดลอง ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ