วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อน และการหักเหของแสง
ระยะวัตถุ ระยะภาพ การเห็นภาพจากการสะท้อนแสง
ระยะวัตถุ ระยะภาพ การเห็นภาพจากการสะท้อนแสง
ภาพการสะท้อนของวัตถุ จากกระจกเงาผิวราบ
ภาพการสะท้อนของวัตถุ จากกระจกเงาผิวโค้ง
คำถามเรื่อง การเกิดภาพจากการะสะท้อนแสง จากกระจกเงา