วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าและโค้งนูน
ทบทวนเรื่อง ภาพจากการสะท้อนของแสง
ทบทวนเรื่อง ภาพจากการสะท้อนของแสง
การทดลอง การสะท้อนและหักเหของแสงที่เกิดจากกระจกเงาโค้งเว้า และกระจกเงาโค้งนูน
ปฏิบัติการทดลอง การสะท้อนและหักเหของแสงที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง
สรุปการทดลอง การสะท้อนและหักเหของแสงที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง