วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าและโค้งนูน
ผลการทดลอง การเกิดภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเว้า
ผลการทดลอง การเกิดภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเว้า
กิจกรรม การสะท้อนของแสงจากผิวโค้ง (วิธีการทดลอง ตารางบันทึกผล)
ทำการทดลอง การเกิดภาพของกระจกนูน กระจกเว้า
ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง การเกิดภาพจากกระจกนูน และกระจกเว้า