วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าและโค้งนูน
ทบทวนการทดลอง แสงตกกระทบกระจกเว้า และกระจกนูน
ทบทวนการทดลอง แสงตกกระทบกระจกเว้า และกระจกนูน
จุดโฟกัส (focus) และความยาวโฟกัส (f)
ภาพแสดงโฟกัสของกระจกเว้า และกระจกนูน