วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าและโค้งนูน
การเกิดภาพจากกระจกเงา และ กระจกเว้า
การเกิดภาพจากกระจกเงา และ กระจกเว้า
การเกิดภาพจากกระจกนูน (การเกิดภาพจริง การเกิดภาพเสมือน)
โจทย์การวาดภาพ เพื่อหาตำแหน่งภาพของเทียนไข ที่เกิดจากกระจกเว้า (S > 2f)
โจทย์การวาดภาพ เพื่อหาตำแหน่งภาพของเทียนไข ที่เกิดจากกระจกเว้า ( f < S < 2f)