วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ภาพจากกระจกเงาโค้งเว้าและโค้งนูน
การสะท้อนและการหักเหของแสง ตอน 1
การสะท้อนและการหักเหของแสง ตอน 1
การสะท้อนและการหักเหของแสง ตอน 2
การสะท้อนและการหักเหของแสง ตอน 3
การสะท้อนและการหักเหของแสง ตอน 4