วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ผ่านปริซึมและตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน
การส่องผ่านของแสงผ่านวัตถุ โดยสื่อการสอนแบบ CAI
การส่องผ่านของแสงผ่านวัตถุ โดยสื่อการสอนแบบ CAI
แสงผ่านตัวกลาง 2 ชนิด
แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง ที่มีความหนาแน่นต่างกัน
ตารางแสดงค่าดัชนีหักเห