วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ผ่านปริซึมและตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน
การทดลองการมองเห็นวัตถุในน้ำ
การทดลองการมองเห็นวัตถุในน้ำ
ผลการทดลองการมองเห็นวัตถุในน้ำ
การมองเห็นวัตถุในอากาศ เมื่อมองจากน้ำ
การหักเหของแสง ผ่านแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยม