วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสง ผ่านปริซึมและตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน
การเกิดรุ้ง
การเกิดรุ้ง
การทดลองการเกิดรุ้ง
ผลการทดลองการเกิดรุ้ง