วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านเลนส์
ความหมายและประเภทของเลนส์
ความหมายและประเภทของเลนส์
การหักเหของแสง ผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า
การทดลองการหักเหของแสง ผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า
สรุปผลการทดลอง การหักเหของแสงผ่านเลนส์ และสื่อ CAI แสดงจุดโฟกัสของเลนส์