วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านเลนส์
ทบทวนแสงผ่านตัวกลางหักเหต่างกัน
ทบทวนแสงผ่านตัวกลางหักเหต่างกัน
การทดลอง หาจุดศูนย์กลางของเลนส์นูน
การหาจุดโฟกัสของเลนส์ขนาดต่างๆ
การทดลอง หาจุดโฟกัสของเลนส์ขนาดต่างๆ