วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านเลนส์
การทดลอง แสงจากวัตถุเคลื่อนผ่านเลนส์ เมื่อวางวัตถุไว้ตำแหน่งต่างกัน
การทดลอง แสงจากวัตถุเคลื่อนผ่านเลนส์ เมื่อวางวัตถุไว้ตำแหน่งต่างกัน
ปฏิบัติการทดลอง แสงจากวัตถุเคลื่อนผ่านเลนส์ เมื่อวางวัตถุไว้ตำแหน่งต่างกัน
หาตำแหน่งภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนต่างกัน