วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านเลนส์
หาตำแหน่งภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน 2 เท่าของความยาวโฟกัส
หาตำแหน่งภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน 2 เท่าของความยาวโฟกัส
หาตำแหน่งภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน มากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่า 2 เท่า
หาตำแหน่งภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน เท่ากับความยาวโฟกัส
หาตำแหน่งภาพ เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์เว้าต่างกัน มากกว่าความยาวโฟกัส