วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ เลเซอร์
ประโยชน์ของเลเซอร์ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องอ่านบาร์โค้ด การผ่าตัด
ประโยชน์ของเลเซอร์ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องอ่านบาร์โค้ด การผ่าตัด
ประโยชน์ของเลเซอร์ (ต่อ) เช่น การสื่อสารคมนาคม การบันเทิง วงการอุตสาหกรรม การทหาร
ความสว่างของแสง เครื่องมือวัดความสว่างของแสง
แสงที่มีความเข้มสูง ทบทวนเรื่องแสงและการมองเห็น